==HOTLINESHOW==  ==HOTLINESHOWOTHER==

hành trình Tây Bắc - Mới đây, Hội thảo “Giải pháp bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa của 16 dân tộc thiểu số có dân số dưới 10.000 người” do Bộ Văn hóa – Thể thao và trải nghiệm vừa tổ chức. Thông qua hội thảo này sẽ góp phần bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa của cac dân tộc, đặc biệt là 16 dân tộc thiểu số.

Du Lịch Tây Bắc Và Những Điểm Đến Không Nên Bỏ Qua Du Lịch Tây Bắc Và Những Điểm Đến Không Nên Bỏ Qua

Tham dự hội thảo có lãnh đạo Bộ VHTTDL, các nhà quản lý, nghiên cứu văn hóa, nghệ nhân, già làng, trưởng bản, người có uy tín đại diện cho 16 dân tộc thiểu số của 8 tỉnh: Hà Giang, Cao Bằng, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Quảng Bình, Nghệ An, Kon Tum.

Hội thảo “Giải pháp bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa của 16 dân tộc thiểu số có dân số dưới 10.000 người”…! - Ảnh 1

Tại hội thảo, tỉnh Lào Cai đã tham luận về kết quả và giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc trên địa bàn. Trong số các dân tộc ở Lào Cai, người Bố Y là một trong những dân tộc có dân số ít so với các dân tộc khác trong tỉnh và cũng được xác định là một trong những tộc người có nguy cơ mai một bản sắc văn hóa cao. Tham luận tại hội thảo, nghệ nhân dân gian Lồ Lài Sửu - đại diện cho cộng đồng người Bố Y ở Lào Cai mong muốn Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương nghiên cứu, tiếp tục có chủ trương, chính sách đầu tư cho vùng cao; hỗ trợ kinh phí bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia đã đưa vào danh mục; chính sách hỗ trợ cho các dân tộc có số dân dưới 10 nghìn người; cải thiện đời sống tinh thần và giúp người dân gìn giữ cũng như phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mình trước nguy cơ mai một; bảo tồn và tìm lại tiếng nói của người Bố Y ở Lào Cai.

Các đại biểu của 8 tỉnh cho rằng: Việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của 16 dân tộc thiểu số có số dân dưới 10.000 người cần được sự quan tâm hơn nữa của các cấp, các ngành. Bảo tồn, phát huy không chỉ dừng lại ở việc duy trì một lễ hội, hay một vài yếu tố văn hóa riêng lẻ, mà cần có biện pháp cụ thể, hiệu quả, nâng cao ý thức của cộng đồng trong việc giữ gìn văn hóa truyền thống. Do đó, các cấp, các ngành, địa phương cần có chính sách khuyến khích những người hiểu biết về văn hóa trong các cộng đồng dân tộc trao truyền cho thế hệ trẻ tiếp thu di sản văn hóa dân tộc mình; động viên thanh, thiếu niên các dân tộc tham gia học tập, giữ gìn văn hóa dân tộc, nhất là sử dụng, bảo tồn ngôn ngữ, trang phục, thực hành các loại hình nghệ thuật truyền thống.

Trong khuôn khổ hội thảo, các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số có dân số dưới 10.000 người đã đến thăm Làng Văn hoá - hành trình các dân tộc Việt Nam - Ngôi nhà chung của cộng đồng 54 dân tộc anh em tại Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội. Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc đã gặp mặt các đại biểu dự hội thảo. Phát biểu tại buổi gặp măt, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến khẳng định, Thủ tướng Chính phủ rất quan tâm đến công tác dân tộc và đồng bào các dân tộc thiểu số. Chính phủ đã phê duyệt Đề án thành lập Học viện Dân tộc nhằm đào tạo con, em đồng bào, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số. Hiện, Uỷ ban Dân tộc đang hoàn thiện hệ thống chính sách dành cho vùng dân tộc thiểu số và đặc biệt là xây dựng chính sách đặc thù dành cho đồng bào dân tộc thiểu số có số dân dưới 10.000 người…

Như vậy, với các hoạt động cụ thể và ý nghĩa của hội thảo: “Giải pháp bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa của 16 dân tộc thiểu số có dân số dưới 10.000 người” của 8 tỉnh nói riêng và tất cả các tỉnh nói chung đã và đang đưa ra các giải pháp hữu ích trong việc gìn giữ, bảo vệ các dân tộc thiểu số. Đồng thời thông qua hội thảo sẽ góp phần nâng cao ý thức, bảo vệ các giá trị văn hóa, bản sắc của mỗi vùng miền, mỗi dân tộc trên cả nước.

Hội thảo “Giải pháp bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa của 16 dân tộc thiểu số có dân số dưới 10.000 người”…!

Hội thảo “Giải pháp bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa của 16 dân tộc thiểu số có dân số dưới 10.000 người”…!
10 1 11 21 bài đánh giá
==HOTLINESHOW==