==HOTLINESHOW==  ==HOTLINESHOWOTHER==

Tour Khuyến Mãi
Giải thưởng
  • Giải thưởng

Kết quả tìm kiếm cho "doc-dao-le-hoi-cau-mua-vung-tay-bac"

Sản phẩm
Trang:
Tin tức
  • Độc Đáo Lễ Hội Cầu Mưa Vùng Tây Bắc

    Lễ hội cầu mưa (hay còn gọi là lễ hội Xến Xó Phốn) vùng Tây Bắc được ra đời và hình thành cùng kho tàng văn hóa phi vật thể của người Thái. Qua bao đời chắt lọc, gạn đục khơi trong để có được tinh hoa, những giá trị về phong tục tập quán, tín ngưỡng. Lễ hội cầu mưa ngày nay mang đủ bản sắc văn hóa của người Thái Tây Bắc.

    Đã xem: 4104

    Độc Đáo Lễ Hội Cầu Mưa Vùng Tây Bắc

Trang: 1
Kết quả liên quan :