==HOTLINESHOW==  ==HOTLINESHOWOTHER==

Vietsense Travel cập nhật hình ảnh Đoàn Khách chương trình Mù Cang Chải Khởi hành ngày 05 - 07/10/2018, Những hình ảnh và kỷ niệm thân thương của Khách hàng đã đồng hành cùng Vietsense Travel, đến với Mù Cang Chải

Vietsense Travel cập nhật hình ảnh Đoàn Khách chương trình Mù Cang Chải Khởi hành ngày 05 - 07/10/2018, Những hình ảnh và kỷ niệm thân thương của Khách hàng đã đồng hành cùng Vietsense Travel, đến với Mù Cang Chải những ngày cuối thu...khắp thung lũng Mù Cang Chải thơm hương lúa mới, những gương mặt rạng rỡ, sự phấn khởi đong đầy trên gương mặt của người dân khi tham gia vào ngày hội thu hoạch. Đây thực sự là những mùa đẹp trên non cao Mù Cang Chải.

Đoàn Khách chương trình Mù Cang Chải Ngày 5-7/10 - Ảnh 1

Đoàn Khách chương trình Mù Cang Chải Ngày 5-7/10 - Ảnh 2

Đoàn Khách chương trình Mù Cang Chải Ngày 5-7/10 - Ảnh 3

Đoàn Khách chương trình Mù Cang Chải Ngày 5-7/10 - Ảnh 4

Đoàn Khách chương trình Mù Cang Chải Ngày 5-7/10 - Ảnh 5

Đoàn Khách chương trình Mù Cang Chải Ngày 5-7/10 - Ảnh 6

Đoàn Khách chương trình Mù Cang Chải Ngày 5-7/10 - Ảnh 7

Đoàn Khách chương trình Mù Cang Chải Ngày 5-7/10 - Ảnh 8

Đoàn Khách chương trình Mù Cang Chải Ngày 5-7/10 - Ảnh 9

Đoàn Khách chương trình Mù Cang Chải Ngày 5-7/10 - Ảnh 10

Đoàn Khách hành trình Mù Cang Chải Ngày 5-7/10

Đoàn Khách hành trình Mù Cang Chải Ngày 5-7/10
62 6 68 130 bài đánh giá
==HOTLINESHOW==