==HOTLINESHOW==  ==HOTLINESHOWOTHER==

Những hình ảnh tuyệt đẹp của Quý khách hàng trong chuyến đi Mù Cang Chải khởi hành 06 - 07/10 là niềm vui và đầy vinh của Vietsense Travel - đơn vị chuyên tổ chức các đoàn tour / tuyến khu vực phía Bắc.

Kinh nghiệm đi Mù Cang Chải tự túc cực chi tiết Kinh nghiệm đi Mù Cang Chải tự túc cực chi tiết

Khoảng giữa tháng 9 đến giữa tháng 10 là mùa lúa chín, lúc này toàn bộ Mù Cang Chải sẽ vàng rực một màu lúa, thời tiết đẹp, thuận lợi để đến thăm nơi đây. Thường thời điểm phù hợp nhất là từ khoảng 15-9 đến 10/10 hàng năm, trước khoảng thời gian này thì lúa hơi xanh, sau khoảng này thì gần như đã gặt hết.

Hình Ảnh Đoàn Khách Hàng đi Mù Cang Chải Khởi Hành 6 - 7/10 - Ảnh 1

Hình Ảnh Đoàn Khách Hàng đi Mù Cang Chải Khởi Hành 6 - 7/10 - Ảnh 2

Hình Ảnh Đoàn Khách Hàng đi Mù Cang Chải Khởi Hành 6 - 7/10 - Ảnh 3

Hình Ảnh Đoàn Khách Hàng đi Mù Cang Chải Khởi Hành 6 - 7/10 - Ảnh 4

Hình Ảnh Đoàn Khách Hàng đi Mù Cang Chải Khởi Hành 6 - 7/10 - Ảnh 5

Hình Ảnh Đoàn Khách Hàng đi Mù Cang Chải Khởi Hành 6 - 7/10 - Ảnh 6

Hình Ảnh Đoàn Khách Hàng đi Mù Cang Chải Khởi Hành 6 - 7/10 - Ảnh 7

Hình Ảnh Đoàn Khách Hàng đi Mù Cang Chải Khởi Hành 6 - 7/10

Hình Ảnh Đoàn Khách Hàng đi Mù Cang Chải Khởi Hành 6 - 7/10
59 6 65 124 bài đánh giá
==HOTLINESHOW==