==HOTLINESHOW==  ==HOTLINESHOWOTHER==

Lễ kỉ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2014) sẽ là một chương trình thú vị thu hút đông đảo khách thăm quan trong và ngoài nước đến hành trình Điện Biên. Dự báo Điện Biên sẽ là tâm điểm Của Tây Bắc năm 2014.

 

Theo Kế hoạch, Lễ kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ sẽ được bắt đầu vào sáng ngày 7/5/2014 với Lễ dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ A1 (phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên). Tiếp đó, tổ chức Mít tinh, diễu binh, diễu hành tại sân vận động tỉnh Điện Biên.

Danh nghĩa tổ chức Lễ kỷ niệm là Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tỉnh Điện Biên.

1 ngày trước Lễ kỷ niệm, Chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ sẽ được tổ chức vào 20h ngày 6/5/2014 tại Quảng trường Trung tâm Hội nghị - Văn hóa tỉnh Điện Biên.

Trước đó, vào tháng 3/2014 tại tỉnh Điện Biên cũng sẽ diễn ra Hội thảo khoa học với chủ đề "Chiến thắng Điện Biên Phủ - sức mạnh Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh".

Ngoài ra, Bộ Văn hóa, Thể thao và hành trình sẽ xây dựng bộ phim tài liệu 5 tập, đề tài Chiến thắng Điện Biên Phủ; phim truyện nhựa “Sống cùng lịch sử”.

Cùng với đó, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp cơ quan, đơn vị liên quan xuất bản một cuốn sách về Chiến thắng Điện Biên Phủ; Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam tái bản sách “Âm vang Điện Biên”; UBND tỉnh Điện Biên chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện ấn phẩm “Âm nhạc Điện Biên - Tây Bắc”.

UBND tỉnh Điện Biên chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đài Truyền hình Việt Nam, Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và trải nghiệm và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức sưu tầm, vận động trao tặng, hiến tặng các kỷ vật, hiện vật, tư liệu, tài liệu trong Chiến dịch Điện Biên Phủ cho Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Mục tiêu của việc tổ chức các hoạt động trên là nhằm khẳng định ý nghĩa, tầm vóc, giá trị lịch sử vĩ đại của Chiến thắng Điện Biên Phủ; khẳng định sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh, tinh thần Đại đoàn kết dân tộc và sức mạnh của Quân đội nhân dân Việt Nam là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Bên cạnh đó, thông qua các hoạt động kỷ niệm nhằm tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước, khơi gợi và phát huy tinh thần Điện Biên Phủ, dám nghĩ, dám làm, đoàn kết, năng động, sáng tạo; thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đã hy sinh xương máu vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tiếp tục củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng; giới thiệu đến mọi tầng lớp nhân dân trong cả nước, bạn bè quốc tế và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hiểu thêm về lịch sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam. 

Đồng thời, nêu cao tinh thần tự hào dân tộc, khẳng định ý chí quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng trong năm 2014 và những năm tiếp theo, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, tạo động lực để tỉnh Điện Biên nói riêng, vùng  Tây Bắc nói chung phát triển nhanh và bền vững.

Kỷ niệm 60 năm Chiến Thắng Điện Biên Phủ

Kỷ niệm 60 năm Chiến Thắng Điện Biên Phủ
38 4 42 80 bài đánh giá
==HOTLINESHOW==