==HOTLINESHOW==  ==HOTLINESHOWOTHER==

Sìn Hồ là huyện nằm ở giữa tỉnh Lai Châu, phía bắc giáp Vân Nam - Trung Quốc, phía nam là huyện Tủa Chùa, phía đông là huyện Phong Thổ, phía tây là huyện Mường Tè. Huyện có diện tích 1.746 km2 và dân số là 56.000 người. Huyện lỵ là thị trấn Sìn Hồ nằm cách thị xã Lai Châu 60 km về hướng tây.

Sìn Hồ - Lai Châu

Sìn Hồ là huyện nằm ở giữa tỉnh Lai Châu, phía bắc giáp Vân Nam - Trung Quốc, phía nam là huyện Tủa Chùa, phía đông là huyện Phong Thổ, phía tây là huyện Mường Tè. Huyện có diện tích 1.746 km2 và dân số là 56.000 người. Huyện lỵ là thị trấn Sìn Hồ nằm cách thị xã Lai Châu 60 km về hướng tây.

Đơn vị hành chính

Huyện có 1 thị trấn và 21 xã: Thị trấn Sìn Hồ và các xã: Căn Co, Chăn Nưa, Hồng Thu, Làng Mô, Ma Quai, Lùng Thàng, Nậm Cha, Nậm Cuổi, Nậm Hăn, Nậm Mạ, Nậm Tăm, Noong Hẻo, Pa Khóa, Pa Tần, Phăng Xô Lin, Phìn Hồ, Pu Sam Cáp, Sà Dề Phìn, Tả Ngảo, Tả Phìn và Tủa Sín Chải.

Sìn Hồ - Lai Châu

Lịch sử hành chính

Sau năm 1954, huyện Sìn Hồ có 21 xã: Căn Co, Hồng Thu, Huổi Luông, Làng Mô, Ma Quai, Nậm Ban, Nậm Cha, Nậm Cuổi, Nậm Hăn, Nậm Mạ, Nậm Tăm, Noong Hẻo, Pa Tần, Phăng Xô Lin, Phìn Hồ, Pu Sam Cáp, Sà Dề Phìn, Tả Ngảo, Tả Phìn, Tả Xử Chồ, Tủa Sín Chải.

Tháng 2 năm 1977, thành lập thị trấn Sìn Hồ và giải thể xã Tả Xử Chồ.

Tháng 11 năm 2003, Quốc hội ra Nghị quyết trong đó chia tỉnh Lai Châu thành tỉnh Lai Châu (mới) và tỉnh Điện Biên; huyện Sìn Hồ thuộc tỉnh Lai Châu mới.

Tháng 1 năm 2004, phường Lê Lợi (thuộc thị xã Lai Châu cũ) chuyển thành xã Lê Lợi và được sáp nhập vào huyện Sìn Hồ, đồng thời sáp nhập hai xã Pú Đao, Chăn Nưa (huyện Mường Lay) và bản Thành Chử của xã Xá Tổng (huyện Mường Lay) vào huyện Sìn Hồ.

Tháng 12 năm 2006, chuyển xã Huổi Luông thuộc huyện Sìn Hồ về huyện Phong Thổ.

Tháng 10 năm 2011, thành lập các xã Lùng Thàng, Pa Khóa.

Tháng 12 năm 2012, thành lập các xã Nậm Pì và Trung Chải. Cùng năm nay, 5 xã: Lê Lợi, Pú Đao, Nậm Pì, Nậm Ban, Trung Chải chuyển sang trực thuộc huyện Nậm Nhùn. Đến thời điểm này, huyện Sìn Hồ có 152.696,03 ha diện tích tự nhiên và 74.803 nhân khẩu.

Nguồn Wikipedia.

Sìn Hồ - Lai Châu, hành trình tay bac

Sìn Hồ - Lai Châu, hành trình tay bac
14 1 15 29 bài đánh giá
==HOTLINESHOW==