==HOTLINESHOW==  ==HOTLINESHOWOTHER==

hành trình Điện Biên - Mới đây, Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển khu thăm quan quốc gia Điện Biên Phủ-Pá Khoang (Điện Biên) đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Như vậy với việc phát triển tổng thể khu nghỉ dưỡng quốc gia Điện Biên Phủ-Pá Khoang sẽ thu hút một lượng khách không nhỏ tới tham quan trải nghiệm tỉnh Điện Biên

Quy hoạch khu thăm quan quốc gia Pá Khoang – Điện Biên

trải nghiệm Điện Biên - Mới đây, Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển khu nghỉ dưỡng quốc gia Điện Biên Phủ-Pá Khoang (Điện Biên) đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Như vậy với việc phát triển tổng thể khu thăm quan quốc gia Điện Biên Phủ-Pá Khoang sẽ thu hút một lượng khách không nhỏ tới tham quan chương trình tỉnh Điện Biên

Mục tiêu chung của Quy hoạch là đến năm 2020, phát triển khu nghỉ dưỡng Điện Biên Phủ-Pá Khoang cơ bản đáp ứng các tiêu chí của khu thăm quan quốc gia; phấn đấu đến năm 2030 thực sự trở thành khu nghỉ dưỡng quốc gia với hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật đồng bộ, hiện đại.

Quy hoạch khu thăm quan, sinh thái quốc gia Pá Khoang – Điện Biên - Ảnh 1

Đồng thời, phát triển sản phẩm du lịch chất lượng cao, có thương hiệu, có sức cạnh tranh, mang đậm đặc trưng văn hóa vùng Tây Bắc gắn liền với các giá trị của Di tích quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ, Hồ Pá Khoang và Rừng văn hóa lịch sử Mường Phăng.

Mục đích của quy hoạch tổng thể này là đưa khu thăm quan quốc gia này trở thành điểm nhấn, mốc son trên tuyến hành trình qua miền Tây Bắc, tạo động lực thúc đẩy Phát triển Lữ Hành và kinh tế-xã hội tỉnh Điện Biên, vùng Trung du và Miền núi Bắc Bộ và cả nước bền vững.

Phấn đấu đến năm 2030 khu nghỉ dưỡng quốc gia đón khoảng 1,5 triệu lượt khách, trong đó khoảng 500.000 lượt khách quốc tế. Tổng thu từ lữ khách đạt trên 5.000 tỷ đồng vào năm 2030; phấn đấu đến năm 2030 tạo việc làm cho khoảng 30.000 lao động với khoảng 10.000 lao động trực tiếp.

Như vậy, theo quy hoạch diện tích khu vực dự kiến phát triển trở thành khu thăm quan quốc gia là 2.500ha, đây dự kiến sẽ là một trong những điểm đến “hút” khách của tỉnh. Bên cạnh việc mở rộng, phát triển dự án, tỉnh còn đầu tư chú trọng phát triển đồng bộ các hoạt động trải nghiệm, sản phẩm chương trình .

Quy hoạch khu thăm quan, sinh thái quốc gia Pá Khoang – Điện Biên

Quy hoạch khu thăm quan, sinh thái quốc gia Pá Khoang – Điện Biên
11 1 12 23 bài đánh giá
==HOTLINESHOW==